رایزنی برای حضور بازیگران مطرح در فیلم سینمایی لاله به كارگردانی اسماعیل نیك نژاد ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، فیلم لاله كه از آن به عنوان یكی از گرانترین طرح های
سینمایی كشور یاد می شود اكنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار
دارد.
این طرح سینمایی روایت زندگی یكی از رانندگان حرفه ای زن است كه با
هدف به تصویر كشیدن جایگاه زن در جامعه ایرانی ساخته خواهد شد. براساس
این گزارش، رایزنی ها برای حضور بازیگران سرشناس دنیا در این اثر
سینمایی از سوی دست اندركاران تولید این فیلم آغاز شده تا جایی كه از
رابرت دنیرو و جرج كلونی به عنوان گزینه های پیش رو برای حضور در این
اثر سینمایی نام برده می شود. چنانچه این مهم محقق شود این برای
نخستین باری خواهد بود كه بازیگران سرشناس دنیا در در سینمای ایران پس
از انقلاب در یك فیلم حضور خواهند یافت.
بودجه تولید این فیلم را بخش خصوصی و مركز گسترش سینمای مستند تامین خواهد كرد.